Gjashtë kategoritë e automjeteve për të cilat nuk paguhen taksa në Shqipëri

ardita 0

Nga janari i vitit të ardhshëm, kategorisë së makinave për të cilat nuk do të paguhen taksa do t’i shtohet një kategori e re, ajo e automjeteve të koleksionit.

Aktualisht janë 5 kategori automjetesh për të cilat nuk paguhen taksa:

Mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare;

Mjetet në pronësi të personave me aftësi të kufizuara;

Makinat bujqësore;

Makinat e bllokuara me vendim gjykate apo prokurorie;

Makinat për të cilat pronarët kanë deklaruar se nuk do të qarkullojnë gjatë vitit kalendarik.