Ju ndizen sinjalet e kroskotit? Zbuloni kuptimin e tyre

armir 0

Teksa teknologjia përparon, aq më komplekse bëhen automjetet tona. Në vitet e fundit ato janë mbushur me tru dhe sensorë që çdo dhjetë të sekondës, “lexojnë” kushtet e ecjes ose operacionet e automjetit dhe nëse vërejnë një gabim apo paralajmërim ato na informojnë në formën e simboleve në grupin e instrumenteve. Por sa nga këto i dini se çfarë do të thonë kur ju ndizen llambat?

1.Shtypni freksionin
2.Shtypni frenat
3.Timoni i kycur
4.Dritat e gjata aktive
5.Presion të ulët në goma
6.Dritat e mesme aktive
7.Problem te dritat ose llambat janë djegur
8.Problem në dritat e ndalimit

9. Temperatura të ulëta (jashtë)
10.Informacion shtesë në menu
11.Parangrohesit (problem)
12.Kujdes, akull në rrugë
13.Problem në sistemin e nisjes
14.Çelësi mungon nga makina
15.Bateria e pultit e dobët
16.Kujdes, distancë e vogël sigurie nga një automjet tjetër

17.Kujtesë Servisi
18.Dritat adaptive aktive
19.Rregullimi i dritës (lartësia)
20.Problem në rregullatorin e spoilerit të pasëm (spoiler)
21.Problem në tavanin elektrik (Panorama)
22.Problem Airbag
23.Frena e parkimit aktive
24.Prozhektorët e mjegullës janë aktive

25.Problem në timon
26.Dritat e mjegullës janë aktive
27.Niveli i ulët i ujit të xhamave
28.Tako frenash (Pads) janë konsumuar
29.Cruise Control aktiv
30.Flash aktiv
31.Problem sensorët e shiut/dritës
32.Ujë në karburant

33.Airbag pasagjeri çaktivizuar
34.Problem mekanik
35.Dritat e shkallës së mesme
36.Filtri i ajrit (ndërrim)
37.Sensorët e parkimit janë çaktivizuar
38.Problem me filtrin e blozës (DPF)
39.Gabim në lidhje me rimorkion
40.Problem amortizatorët e ajrit

41.Paralajmërim i kontrollit të korsis (Lane Control)
42.Problem katalizatori
43.Paralajmërim i rripit të sigurimit
44.Alarm parkimi
45.Problem bateria ose dinamo
46.Funksioni i ekonomisë është aktiv
47.Downhill assist aktiv
48.Problem në sistemin e ftohjes

49.Problem në ABS
50.Problem me filtrin e karburantit
51.Dera e Hapur
52.Kofano e hapur
53.Nivel i ulët i karburantit
54.Problem i Transmisionit Automatik
55.Limituesi i shpejtësisë aktive
56.Probleme amortizator ajri

57.Pastrim i xhamit para nga veshjet
58.Sistemi Kontrollit të manovrimit (ESP)
59.Dera e bagazhit hapur
60.Presion i ulët i vajit
61.Funksioni i fshirësve automatike të xhamit
62.Problem i sistemit të spërkatjes/motorit
63.Sensor shiu
64.Rezistenca e xhamit mbrapa