Kjo ndaluese shpejtësie është krijuar për ata që nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit

armir 0

Kjo ndaluese shpejtësie është krijuar për ata që nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit por për ata që i respektojnë rregullat duke ecur në limitur e duhur, është më e thjeshtë.
Sesi, do ta zbulojmë tani…

E quajtur Biv dhe e krijuar Badennova, përdor lëngje “non-newtonian” të cilat forcohen diçka kalon papritur dhe kur ushtrohet forcë e madhe në to.

E kundërta ndodh kur sipër tyre kalon me avash dhe nuk krijon forcë, ajo lirohet dhe e bën më të thjeshtë kalimin e rrotës së makinës.

Kjo gjë mund ti japë kurajo shoferëve kudo për të respektuar rregullat e qarkullimit.