Ky mjet mund të lëvizi ndarëset e trafikut në sekonda

armir 0

Kjo makineri që shihni në video mund të lëvizë ndarëset e trafikut. Kjo makineri me sistemin zinxhir për rrugët ndihmon në përmirsimin e trafikut të rëndë duke e bërë më efiçente përdorimin e rrugës në të cilën makinat kalojnë në moment. Mund të lëvizë 1.6 kilometra barrierë rrugore ndërmjet dy korsive në më pak se 10 minuta.

Rrit sigurinë duke reduktuar aksidentet fatale nga parakalimet duke përfshirë një devijim të vogël të barrierës nëse ndodh përplasja.

Kjo është një strategji e zgjuar për tu përdorur gjatë trafikut të rënduar nëpër autostrada duke u bërë kështu një siguri për mjetet, efikase dhe funksionale. Krijon korsi të menaxhueshme për një kohë të shkurtër.

This post is also available in: English