Teknologjia e sitemit të vetë-drejtimit mbërrin tani edhe te traktorët

armir 0

Kompania CHN Industrial e shpiku apo krijoi këtë koncept të këtij lloji traktori.
Kjo lloj teknologjie ka si qellim të rrisë produktivitetin e metodave bashkohore të fermave. Ky koncept apo shpikje mund të rrisë kulturën e të korrave duke shtuar orët e punës për makineritë në maksimumin e mundur, pra 24 orë në 7 ditë të javës.

Traktorët që zotërojnë këtë lloj sistemi mund të monitorohen në mënyrën e vjetër tradicionale apo në ate moderne automatike me anë të monitorimit online.

Sensorët e vendosur në traktorët i lejojnë atyre që të ndalojnë apo të vazhdojnë të ecin kur përballen me ndonjë objekt përpara tyre. Gjithashtu pronarët mund ti kontrollojnë këta traktorë me ndihmën e telekomandave.