Video/Hidhini një sy kësaj makinerie e cila është krijuar për të vjelur rrush

armir 0

Kjo makineri e fuqishme e quajtur ‘’The Pellenc Optium Carrier’’ ka si mision që të vjelë rrush.

Në brendësi të kabinës ka komanda të ndryshme dhe një levë multi-funksionale. Këndi 95 gradë që mundëson makineria e ndihmon kontrolluesin që të manovrojë në mënyrë më të lehtë dhe gjithashtu në këtë mënyrë mbron vreshtin.

Makineria mbulon disa rreshta në të njëjtën kohë duke bërë kështu që të rritet shumë prodhimi dhe gjatë kohës që makineria është në punë nuk krijon fare zhurma falë gominave të silikonit të instaluara poshtë kabinës.